Asesoramiento energético gratuito

Preocúpate por obtener la mejor información. En el Grupo de Acción Local de la Zona Media no somos una comercializadora; miramos por tu interés y nos tienes muy cerca para ofrecerte ayuda sobre eficiencia energética.

 

Informazio onena lortzeaz ardura zaitez. Tokiko Ekintzarako Erdialdeko Taldean ez gara merkaturatzaile bat; zure interesen alde egiten dugu eta oso gertu gaituzu energia-efizientziari buruzko laguntza eskaintzeko.

Nuevas tarifas eléctricas

Ante los cambios en la tarifa eléctrica, ¿Qué debo saber? ¿Cómo puedo pagar menos? En el grupo de Acción Local te ofrecemos un servicio de asesoramiento energético público y gratuito para ayudarte a entender estos cambios y echarte una mano en tu factura.

Tarifa elektrikoaren aldaketen aurrean, zer jakin behar dut? Nola ordain dezaket gutxiago? Tokiko Ekintza taldean, energiari buruzko aholkularitza-zerbitzu publiko eta doakoa eskaintzen dizugu, aldaketa horiek uler ditzazun eta zure fakturan laguntzeko.

Sostenibilidad Rural/Landa Iraunkortasuna

El proyecto Sostenibilidad Rural-Landa Iraunkortasuna en el que está trabajando nuestra entidad facilita a la ciudadanía un servicio gratuito de asesoría para entender mejor la factura eléctrica.

Gure entitatea lantzen ari den Sostenibilidad Rural-Landa Iraunkortasuna proiektuak doako aholkularitza-zerbitzua ematen die herritarrei elektrizitate-faktura hobekiago uler dezaten.

Para solicitar acceso al servicio se puede cumplimentar este formulario online, llamar a teléfono 948 740 739.

 

Asesoramiento