Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes

Próximamente se podrán solicitar subvenciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios menores de 5.000 habitantes. Las actuaciones financiables van desde cambios en el aislamiento de las viviendas a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por otras basadas en fuentes renovables (biomasa, geotermia, solar térmica o bomba de calor), la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación. Consulta en tu grupo de acción local.

 

Laster, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan dauden eraikinen birgaitze energetikoko jarduketetarako diru-laguntzak eskatu ahalko zaizkio Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioari. Jarduera finantzagarriak dira, besteak beste, etxebizitzen isolamenduan aldaketak egitea, iturri berriztagarrietan oinarritutako instalazioak jartzea (biomasa, geotermia, eguzki-energia termikoa edo bero-ponpa) jatorri fosileko erregaiak erabiltzen dituzten sorkuntza termikokoen ordez, erregulazio- eta kontrol-teknologiak sartzea eta argiztapenaren eraginkortasun energetikoa hobetzea. Egin kontsulta tokiko zure ekintza-taldean.

Asesoramiento energético gratuito

Preocúpate por obtener la mejor información. En el Grupo de Acción Local de la Zona Media no somos una comercializadora; miramos por tu interés y nos tienes muy cerca para ofrecerte ayuda sobre eficiencia energética.

 

Informazio onena lortzeaz ardura zaitez. Tokiko Ekintzarako Erdialdeko Taldean ez gara merkaturatzaile bat; zure interesen alde egiten dugu eta oso gertu gaituzu energia-efizientziari buruzko laguntza eskaintzeko.

Nuevas tarifas eléctricas

Ante los cambios en la tarifa eléctrica, ¿Qué debo saber? ¿Cómo puedo pagar menos? En el grupo de Acción Local te ofrecemos un servicio de asesoramiento energético público y gratuito para ayudarte a entender estos cambios y echarte una mano en tu factura.

Tarifa elektrikoaren aldaketen aurrean, zer jakin behar dut? Nola ordain dezaket gutxiago? Tokiko Ekintza taldean, energiari buruzko aholkularitza-zerbitzu publiko eta doakoa eskaintzen dizugu, aldaketa horiek uler ditzazun eta zure fakturan laguntzeko.

Ayudas a las energía renovables

Aprobadas nuevas ayudas para la colocación de instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energías renovables y para la implantación de sistemas térmicos en las viviendas. Infórmate en tu grupo de acción local.

 

Laguntza berriak onartu dira autokontsumoari eta biltegiratzeari energia-iturri berriztagarriekin lotutako instalazioak jartzeko eta etxebizitzetan sistema termikoak instalatzeko. Informa zaitez zure tokiko ekintza-taldean.