Sostenibilidad Rural/ Landa Iraunkortasuna

– Antes de coger tu coche, piensa si el trayecto te permite ir a pie o en bicicleta. Valora además otras alternativas eficientes como el transporte público o compartir vehículo.

 

– Autoa hartu aurretik, pentsatu ea oinez edo bizikletaz ere egin dezakezun bidaia. Aintzat hartu, halaber, beste alternatiba efiziente batzuk, hala nola garraio publikoa erabiltzea edo ibilgailua partekatzea.

Consejo 1
Share This