Asesoramiento energético gratuito

Preocúpate por obtener la mejor información. En el Grupo de Acción Local de la Zona Media no somos una comercializadora; miramos por tu interés y nos tienes muy cerca para ofrecerte ayuda sobre eficiencia energética.

 

Informazio onena lortzeaz ardura zaitez. Tokiko Ekintzarako Erdialdeko Taldean ez gara merkaturatzaile bat; zure interesen alde egiten dugu eta oso gertu gaituzu energia-efizientziari buruzko laguntza eskaintzeko.

Nuevas tarifas eléctricas

Ante los cambios en la tarifa eléctrica, ¿Qué debo saber? ¿Cómo puedo pagar menos? En el grupo de Acción Local te ofrecemos un servicio de asesoramiento energético público y gratuito para ayudarte a entender estos cambios y echarte una mano en tu factura.

Tarifa elektrikoaren aldaketen aurrean, zer jakin behar dut? Nola ordain dezaket gutxiago? Tokiko Ekintza taldean, energiari buruzko aholkularitza-zerbitzu publiko eta doakoa eskaintzen dizugu, aldaketa horiek uler ditzazun eta zure fakturan laguntzeko.

Ayudas a las energía renovables

Aprobadas nuevas ayudas para la colocación de instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energías renovables y para la implantación de sistemas térmicos en las viviendas. Infórmate en tu grupo de acción local.

 

Laguntza berriak onartu dira autokontsumoari eta biltegiratzeari energia-iturri berriztagarriekin lotutako instalazioak jartzeko eta etxebizitzetan sistema termikoak instalatzeko. Informa zaitez zure tokiko ekintza-taldean.

¡Ajuste de potencias contratadas!

Puedes revisar la potencia que tienes contratada en la dirección. https://www.i-de.es/accesos-gestiones-online/area-clientes. Muy probablemente estás pagando un fijo por una potencia que no necesitas y puedes solicitar una bajada que te ayudará a ahorrar costes.

 

Kontratatuta duzun potentzia esteka honetan begira dezakezu: https://www.i-de.es/accesos-gestiones-online/area-clientes. Ziur asko, behar ez duzun potentzia baten truke kopuru finko bat ordaintzen ari zara, eta kostuak aurrezten lagunduko dizun jaitsiera 

¡Combate la ola de calor!

Ante una ola de calor, recuerda que es muy importante mantener las persianas bajadas todo lo posible durante el día y aprovechar para ventilar tu casa o tu oficina por la noche, cuando el calor da una tregua.

Bero-bolada baten aurrean, gogoan izan oso garrantzitsua dela egunez pertsianak ahalik eta gehien jaitsita edukitzea eta gauez, beroak atsedena ematen duenean, etxea edo bulegoa aireztatzeko aprobetxatzea.